Pristatyti duomenys apie patyčias

Šių metų balandžio 23 d. prof. dr. Kastytis Šmigelskas pristatė HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children) tyrimo patyčių rodiklių rezultatus konferencijoje „Bullying in Ever-Changing World: Exploring the Experiences of Nordic Countries and Lithuania“ ir LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva”.

Konferencijoje pristatyti 2022 m. HBSC tyrimo rezultatai, atskleidę, kad vidutiniškai 14 proc. 11–15 metų amžiaus mokinių tyčiojasi iš kitų, o 27 proc. mokinių patiria patyčias bent 2–3 kartus per mėnesį. Internetinės patyčios tarp paauglių taip pat patiriamos gana intensyviai: 27 proc. paauglių nurodė, kad patyrė internetines patyčias bent 1–2 kartus per pastaruosius 2 mėnesius, o 26 proc. tyčiojosi iš kitų internetinėje erdvėje. Tiek tyčiojimasis iš kitų, tiek buvimas patyčių auka buvo dažnesnis tarp berniukų nei tarp mergaičių. Lyginant rodiklius su kitomis HBSC tyrime dalyvaujančiomis šalimis, Lietuvoje patyčias patiriančių paauglių skaičius yra didžiausias Europoje.

Vyriausiasis HBSC tyrėjas Lietuvoje taip pat supažindino su pagrindinėmis patyčių tendencijomis Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį. Paauglių patiriančių patyčias fizinėje aplinkoje dalis tarp 11–15 metų paauglių išliko stabili – vyresni paaugliai nurodė rečiau patiriantys patyčias, lyginant su jaunesniais. Nepaisant to, susirūpinimą kelia augančios patyčios internetinėje erdvėje. Tai rodo poreikį atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą ir ieškoti būdų jai spręsti. Todėl K. Šmigelskas laidos žiūrovams siūlė skirti dėmesio emocinio intelekto ugdymui, mokymuisi patikėti ir pasitikėti paaugliu bei tinkamai reaguoti į jo pagalbos prašymą patyčių atveju. Taip pat buvo paminėta ir tai, kad svarbu suteikti paramą stiprinant ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų psichologinę gerovę.

Pranešime taip pat atkreiptas dėmesys į patyčių sąsajas su psichologine gerove. Atskleista, kad tiek patyčių iniciatoriai, tiek patyčių aukos pasižymi mažesniu saviveiksmingumu, yra mažiau patenkinti gyvenimu, patiria daugiau psichosomatinių simptomų, jaučiasi mažiau laimingi ir dažniau vieniši. Kadangi patyčių patirtys ir galimos pasekmės Lietuvoje yra problemiškos, konferencijoje HBSC komanda pateikė rekomendacijas, galinčias padėti mažinti patyčias. Trumpalaikiai veiksmai turėtų apimti neatidėliotinas intervencijas ir socialinę paramą, edukacines veiklas, mokyklų politikos peržiūrą ir dėmesio sutelkimą į patyčių tematiką. Ilgalaikėje perspektyvoje svarbu formuoti tolerantišką ir empatišką jaunimą bei visuomenę, kurie supranta patyčių reikšmę psichikos sveikatai ir akademinei sėkmei.

Pilną laidos įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000336788/dirbtinio-intelekto-panaudojimas-tarp-aktualiu-problemu-sprendimu-ir-nelygybes-seselio nuo 39:40

Konferencijos pranešimą galite peržiūrėti čia: http://hbsc.lt/wp-content/uploads/2024/04/Pristatymas.pdf