2.1. HBSC tyrimas

HBSC – paauglių gyvensenos ir sveikatos stebėsenos tyrimas Europoje, atliekamas pagal vieningą tarptautinį tyrimo protokolą. Tyrimas vykdomas kas ketverius metus Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva ir apima 50 Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos šalių.

Pagrindinis šio tyrimo tikslas – geriau pažinti 11–17 metų amžiaus moksleivių gyvenseną, elgseną ir sveikatą, įvertinti gyvensenos ir sveikatos pokyčius, atsiradusius dėl įvairių socialinių, politinių, ekonominių ir kitų permainų bei reformų. Tyrime vadovaujamasi biopsichosocialiniu sveikatos modeliu.

Lietuvoje šis tyrimas pradėtas vykdyti 1994 metais ir tęsiamas iki šiol.

Tyrimo vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas. 2022 metais tyrime dalyvavo 6637 5–11 klasių mokiniai iš 124 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. Tai buvo 8-asis tokio tipo tyrimas Lietuvoje, leidžiantis įvertinti 29 metų tendencijas.

Daugiau apie tarptautinį tyrimą žr. www.hbsc.org/