Lukoševičiūtė J., Šmigelskas K. (2020).

Paauglių sveikatos ir gerovės vertinimas savistabos metodais: literatūros apžvalga.

Problema ir tikslas. Tyrimų, išsamiai vertinančių suaugusių ar vyresnio amžiaus asmenų sveikatą, yra atlikta gana nemažai, tačiau kuomet kalbama apie jaunus asmenis – integralaus sveikatos vertinimo pasigendama. Dažniausiai pasirenkama klinikinė grupė arba vertinami tik pavieniai sveikatos komponentai, todėl šio darbo tikslas – atlikti mokslinių tyrimų apžvalgą paauglių sveikatos ir gerovės tema ir aprašyti svarbiausius su tuo susijusius veiksnius. Tyrimo objektas ir metodai. Tyrimo objektas – mokslinėse duomenų bazėse publikuoti recenzuojami moksliniai straipsniai. Publikacijų paieška atlikta „PubMed“ ir „EBSCOhost“ duomenų bazėse bei naudojant „Google Scholar“ mokslinės informacijos paieškos sistemą. Paieškai naudoti lietuviški ir angliški raktiniai žodžiai, atitinkantys tyrimo tikslą, paieškos neapribojant publikavimo laikotarpiu. Rezultatai. Atlikta literatūros apžvalga atskleidė, kad paauglių sveikata ir gerovė yra susijusi su subjektyviai suvokiama fizine sveikata, psichosocialine gerove, gyvensena ir rizikinga elgsena. Apibendrinimas. Paauglio sveikata ir gerovė priklauso nuo daugelio įvairių ir veiksnių – pradedant nuo asmeninių, susijusių su jaunuolio gyvensenos įpročiais ir elgsena, baigiant jį supančia namų ir mokyklos aplinka. Todėl, siekiant gerinti paauglių sveikatą ir gerovę yra svarbu matyti visumą, o ne koncentruotis į pavienius veiksnius. Svarbu didinti ne tik paauglio, tačiau ir jį supančios aplinkos sąmoningumą, vienyti įvairaus profilio specialistus ir skatinti jų bendradarbiavimą su pačiu paaugliu bei jo šeima.