Prisimenant 2022-uosius – svarbiausios praėjusių metų publikacijos

Pamažu įsibėgėjant 2023-iems metams, norime pasidžiaugti praėjusiais metais nuveiktais darbais ir pasidalinti svarbiausiais HBSC tyrimo pagrindu išleistų mokslinių publikacijų rezultatais.

Pirmoji publikacija – Socialinės-ekonominės nelygybės ir paauglių sveikatos nusiskundimų sąsajos. Šioje publikacijoje autoriai analizuoja socialinių-ekonominių rodiklių sąsajas su jaunuolių subjektyviai suvokiamos sveikatos veiksniais. Tyrimo rezultatai, įtraukę net 45 šalių duomenis, atskleidė, kad prastesnė socialinė-ekonominė jaunuolių padėtis yra susijusi su dažniau išsakomais fiziniais ir psichologiniais sveikatos nusiskundimais. Skaityti daugiau.

Tyrimo tikslas – įvertinti paauglių kūno masės indekso ir kūno vaizdo reikšmę pasitenkinimui gyvenimu bei mitybos (vaisių, daržovių, kokakolos, saldumynų vartojimas) įpročiams socialiniu, ekonominiu ir kultūriniu požiūriu skirtingose šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Kroatijoje, Italijoje, Kanadoje ir JAV). Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimui naudoti 11, 13 ir 15 metų amžiaus mokinių apklausos, vykdytos 2009–2010 m., duomenys, surinkti taikant tarptautinės studijos „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas, HBSC“ metodologiją. Imtys reprezentuoja 6 šalių mokyklų mokinius. Iš viso apklausta 42 914 mokinių. Statistinei analizei taikyti hipotezių tikrinimo Z ir χ2  testai bei dvinarės logistinės regresijos modelis.… Skaityti toliau

Objective. To examine whether dietary intake reported by school-aged children relates to the chronological period of data collection. Design. Cross-sectional surveys in 39 countries in different monthly periods of the 2009–2010 school year. Settings. Questionnaires were completed in schools anonymously. Participants. Children from 39 countries, aged 11, 13, and 15 years (n = 209,320). Main Outcome Measures. Daily consumption of fruits, vegetables, sweets, and soft drinks, derived from a food frequency questionnaire. Analysis. Multivariate logistic regression (applied for 3 countries); 2-level random intercept logistic regression (applied for 36 countries).… Skaityti toliau

Tyrimo tikslas. Įvertinti patyčių paplitimą Lietuvos mokyklose 2014 m. ir jo pokyčius per paskutinius dvidešimt metų. Tyrimo medžiaga ir metodai. Straipsnyje analizuojami 11, 13 ir 15 metų mokinių apklausų duomenys apie patirtas patyčias ir tyčiojimąsi iš kitų mokinių. Duomenys rinkti kas ketveri metai nuo 1994 iki 2014 m., vykdant tarptautinį Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuotą mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimą (angl. Health Behaviour in School-aged Children, HBSC). Iš viso apklausose dalyvavo 32 286 mokiniai, reprezentuojantys šalies mokyklinio amžiaus vaikus.… Skaityti toliau

Background. Understanding the role of the family in shaping adolescent health risk behaviours has recently been given increased attention. This study investigated association between current smoking and a range of familial factors in a representative sample of Lithuanian adolescents. Methods. Study subjects (N = 3696) were adolescents aged 13- and 15-years from the schools in Lithuania who were surveyed in Spring 2014 according to the methodology of the cross-national Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). A standard HBSC international questionnaire was translated into Lithuanian and used anonymously to obtain information about current smoking patterns and family life (family structure, quality of communication in family, parental monitoring, bonding, parenting style, family time, etc.).… Skaityti toliau

Background. School – an important health promotion place that can deploy a variety of wellness programs and encourages the whole school community and each of its members to participate in the development of general health education programs, cooperation between schools and programs. In health promotion process among adolescents special attention must be paid to the children’s activities competences and active involvement of children in health promotion activities through teamwork approach. However and parent should be actively involved to these actions through modern and innovative measures.… Skaityti toliau

Background. Understanding the role of the family in shaping adolescent substance use behaviours has been given recently the increased attention in context of high level of alcohol consumption in the country. The study was aiming to investigate association between alcohol use and a range of familial factors in Lithuanian adolescents. Methods. The questionnaire survey was carried out among adolescents (N = 3696) aged 13- and 15-years in Lithuania in spring 2014 in the framework of the cross-national Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study.… Skaityti toliau

Background. In the past decades Lithuania has been experiencing a very high suicide rate among young people and there are scarce data on the role of the family in shaping these people suicidal behaviour. This study investigated the prevalence of suicidal ideation and attempts, as well as their association with a range of familial factors in a representative sample of Lithuanian adolescents. Methods. Study subjects (N = 3572) were adolescents aged 13- and 15-years from the schools in Lithuania who were surveyed in Spring 2014 according to the methodology of the cross-national Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).… Skaityti toliau

The role of the family as the social environment in shaping adolescent lifestyle has recently received substantial attention. This study was focused on investigating the association between familial and parenting predictors and alcohol use in school-aged children. Adolescents aged 13- and 15-year from a representative sample (N = 3715) of schools in Lithuania were surveyed during the spring of 2014. The methodology of the cross-national Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study was applied. HBSC international questionnaires were completed in the classroom anonymously for obtaining information about drinking of alcoholic beverages and family characteristics—family’s affluence and structure, style of communication in the family, parenting style, parental monitoring, family time together, etc.… Skaityti toliau

Background: This study aims to explore how sufficient social support can act as a possible preventive factor against fighting and bullying in school-aged children in 9 European countries. Methods: Data for this study were collected during the 2013/2014 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey. The sample consisted of 9 European countries, involving 43,667 school children in total, aged 11, 13 and 15 years. The analysed data focus on social context (relations with family, peers, and school) as well as risk behaviours such as smoking, drunkenness, fighting and bullying in adolescents.… Skaityti toliau