Lukoševičiūtė, J., Gariepy, G., Mabelis, J., Gaspar, T., Joffė-Luinienė, R., & Šmigelskas, K. (2022).

Single-item happiness measure features adequate validity among adolescents.

Laimingumo fenomenas moksliniuose tyrimuose nagrinėjamas vis dažniau. Tarptautinė mokslininkų komanda siekė įvertinti laimingumo klausimo validumą tarp paauglių skirtingose šalyse. Validumui įvertinti buvo pasirinkti rodikliai, atspindintys subjektyvų sveikatos vertinimą, pasitenkinimą gyvenimu, psichologinę gerovę, suvokiamą socialinę paramą, psichosomatinius sveikatos nusiskundimus, patyčias ir savižalą. Išanalizavus tris matavumus skirtingose šalyse buvo padaryta išvada, kad tiesioginis klausimas, vertinatis paauglio laimingumą, yra patikimas ir validus. Aukštesni laimingumo balai buvo reikšmingai susiję su geresne psichine ir fizine sveikata bei mažiau išreikštais neigiamais veiksniais, tokiais kaip psichosomatiniai sveikatos nusiskunimai, patyčios ir savižala.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.884520