Background: Happiness is becoming increasingly relevant in recent research, including adolescents. Many studies are using the single-item measure for adolescent happiness, however, its validity is not well known. We aimed to examine the validity of this measure among adolescents in three countries from distinct European regions – Eastern (Lithuania), Southern (Portugal), and Western (Scotland). Materials and Methods: The analysis included data from Health Behaviour in School aged Children (HBSC) study from three countries and three last surveys (2009/10, 2013/14, and 2017/18).… Skaityti toliau

Hammami, N., Gobina, I., Lukoševičiūtė, J., Kostičová, M., Lyyra, N., Gariepy, G., … & Elgar, F. J. (2022).

Socioeconomic inequalities in adolescent health complaints: A multilevel latent class analysis in 45 countries.

Socialiniai-ekonominiai netolygumai tarp šalių – iki šių dienų išliekanti problema, kuri atsiliepia ir asmens sveikatai. Ypatingai tai gali paveikti jaunus, dar besiformuojančius, asmenis. Tarptautinis tyrimas, kuriame naudoti duomenys iš 45 šalių siekė įvertinti ryšį tarp paauglių socialinės-ekonominės padėties ir subjektyvaus savo sveikatos vertinimo. Rezultatai patvirtino, kad žemiausiame socialiniame-ekonominiame sluoksnyje gyvenantys paaugliai turi daugiausiai fizinių ir psichologinių nusiskundimų.… Skaityti toliau

Sveikinimai su disertacija!

Sveikiname Tomą Vaičiūną sėkmingai apsigynus visuomenės sveikatos daktaro disertaciją HBSC tyrimo pagrindu!

Lietuvos HBSC tyrėjų ir tarptautinės HBSC bendruomenės narys Tomas Vaičiūnas, šių metų balandžio 13 dieną pristatė ir apgynė savo disertacinį darbą, parengtą remiantis Lietuvoje atlikto moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimo duomenimis.

Disertacijoje Tomas nagrinėjo psichosocialinius mokyklos aplinkos veiksnius ir jų sąsajas su paauglių elgsena, fizine ir emocine sveikata. Šis darbas leido pažvelgti į mokinių gyvensenos ir sveikatos nusiskundimų raišką Lietuvoje dar netirtu kampu, įvertinant kokią svarbą šiems veiksniams daro kompleksinė sveikatą tausojančios mokyklos aplinka.… Skaityti toliau

HBSC-2022 startuoja!

Lietuvoje pradedamas vykdyti HBSC tyrimas. Jau aštuntą pavasarį Lietuvos tyrėjai lankysis šalies mokyklose atlikdami mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimą (HBSC), leidžiantį iš arčiau pažvelgti kaip ir kuo gyvena Lietuvos moksleiviai.

HBSC – kas tai?

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) yra tarptautinis paauglių sveikatos ir gyvensenos tyrimas, organizuojamas Pasaulio sveikatos organizacijos nuo 1984-ųjų. Jo tikslas – išsiaiškinti mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir gyvensenos ypatumus, geriau suprasti kokią įtaką šiems veiksniams daro socialinė aplinka, atitinkamai informuoti institucijas, atsakingas už sprendimus, gerinančius jaunų žmonių gyvenimą.… Skaityti toliau

Šiandien pateikta tarptautinė HBSC tyrimo ataskaita

Šiandien buvo paskelbta tarptautinė HBSC tyrimo ataskaita, atskleidžianti 2017–2018 m. rezultatus 45 šalyse – Europoje ir Kanadoje. HBSC yra ilgametis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas, atliekamas kas 4 metus pagal vieningą protokolą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad tarptautiniu mastu yra stebimas 11–15 m. paauglių psichikos gerovės prastėjimas, tarp pagrindinių iššūkių taip pat išlieka nepakankamas fizinis aktyvumas, nepalankūs mitybos įpročiai, nepakankamai mažėjantis rizikingos elgsenos paplitimas. Kaip Lietuva atrodo kitų šalių kontekste?

Lietuvos moksleiviai patenkinti gyvenimu, tačiau daugėja irzlumo ir nervingumo

Vertinant paauglių psichikos sveikatos ir gerovės ypatumus pastebima, kad įvairiose šalyse po truputį didėja irzlumo, nervingumo, prastos nuotaikos paplitimas.… Skaityti toliau

Ar tikrai socialiniai tinklai tokie nekalti?

Socialiniai tinklai – kone kiekvieno paauglio kasdienybės dalis, čia vyksta intensyvus bendravimas, užmezgamos naujos pažintys, dalijamasi mintimis ir svarbiomis akimirkomis.

Vis tik remiantis naujausiais HBSC tyrimo rezultatais, 8–13 proc. Lietuvos moksleivių būdingas probleminis socialinių tinklų naudojimas.

Lietuvos mokslininkai nustatė, kad toks socialinių tinklų naudojimas susijęs su dukart dažnesniais miego sunkumais ir dvigubai mažesniu pasitenkinimu gyvenimu, o tarp merginų – dar ir su mažesniu fiziniu aktyvumu.

Tokie rezultatai leidžia daryti prielaidas, kad probleminis, pernelyg intensyvus socialinių tinklų naudojimas yra vienas iš rizikos veiksnių, sąlygojančių prastesnę paauglio savijautą ir sveikatą.… Skaityti toliau