Hammami, N., Gobina, I., Lukoševičiūtė, J., Kostičová, M., Lyyra, N., Gariepy, G., … & Elgar, F. J. (2022).

Socioeconomic inequalities in adolescent health complaints: A multilevel latent class analysis in 45 countries.

Socialiniai-ekonominiai netolygumai tarp šalių – iki šių dienų išliekanti problema, kuri atsiliepia ir asmens sveikatai. Ypatingai tai gali paveikti jaunus, dar besiformuojančius, asmenis. Tarptautinis tyrimas, kuriame naudoti duomenys iš 45 šalių siekė įvertinti ryšį tarp paauglių socialinės-ekonominės padėties ir subjektyvaus savo sveikatos vertinimo. Rezultatai patvirtino, kad žemiausiame socialiniame-ekonominiame sluoksnyje gyvenantys paaugliai turi daugiausiai fizinių ir psichologinių nusiskundimų. Šie duomenys tik dar kartą patvirtina svarbą imtis tam tikrų politinių priemonių kuomet siekiama gerinti paauglių subjektyviai vertinamą sveikatos būklę.

https://doi.org/10.1007/s12144-022-03038-6