Sveikinimai su disertacija!

Sveikiname Tomą Vaičiūną sėkmingai apsigynus visuomenės sveikatos daktaro disertaciją HBSC tyrimo pagrindu!

Lietuvos HBSC tyrėjų ir tarptautinės HBSC bendruomenės narys Tomas Vaičiūnas, šių metų balandžio 13 dieną pristatė ir apgynė savo disertacinį darbą, parengtą remiantis Lietuvoje atlikto moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimo duomenimis.

Disertacijoje Tomas nagrinėjo psichosocialinius mokyklos aplinkos veiksnius ir jų sąsajas su paauglių elgsena, fizine ir emocine sveikata. Šis darbas leido pažvelgti į mokinių gyvensenos ir sveikatos nusiskundimų raišką Lietuvoje dar netirtu kampu, įvertinant kokią svarbą šiems veiksniams daro kompleksinė sveikatą tausojančios mokyklos aplinka.

Tomas pabrėžia, kad sveika gyvensena turėtų būti nuosekliai ugdoma nuo pat mažens, skiriant ypatingą dėmesį ligų prevencijai ir sveikatos išsaugojimui. Jo atlikto tyrimo rezultatai, pabrėžiantys Lietuvos mokinių mokymosi ir mokymo aplinkos veiksnių svarbą psichosocialinei moksleivių gerovei, galės būti panaudojami formuojant švietimo ir mokslo politikos kryptis, o taip pat yra aktualūs ugdymo įstaigų vadovams ir ugdytojams.

Visą Tomo Vaičiūno disertacinį darbą galima paskaityti čia.