LSMU mokslininkai pristatė 2022 m. Kėdainių rajono moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimo rezultatus

2023 m. spalio mėnesio 26 dieną Kėdainių rajono savivaldybėje vyko informacinis renginys, skirtas „Kartu mes galime daugiau 2“ projekto viešinimui. Jame dalyvavo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo skyriaus, visuomenės sveikatos biuro ir ugdymo įstaigų atstovai, LSMU mokslininkai, policijos pareigūnai ir priklausomybių prevencijos specialistai.

Šiame renginyje LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutą atstovavo mokslininkai: dr. Tomas Vaičiūnas, Monika Žemaitaitytė ir Judita Bulotaitė-Kasparaviečienė. Lektorius dr. Tomas Vaičiūnas skaitė pranešimą apie 2022 m. Kėdainių rajono moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimą ir pristatė rezultatus. Mokslininkas išsamiai aptarė moksleivių gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo, miego), fizinės ir psichologinės sveikatos bei gerovės, rizikingo elgesio ir socialinės aplinkos aspektus. Apibendrindami tyrimo duomenis Kėdainių rajono savivaldybėje stebėjome situaciją, kad dauguma sveikatos rodiklių reikšmingai nesiskyrė nuo šalies vidurkio (45 kintamieji), 3 vertinti kintamieji (gyvensenos ir rizikingos elgsenos kategorijose) pasižymėjo reikšmingai geresne situacija ir 4 vertinti kintamieji (gyvensenos, sveikatos ir gerovės kategorijose) – reikšmingai blogesne. Išskirtos pagrindinės su mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata susijusios problemos: miego kokybė, poilsio trūkumas, socialinio bendravimo ir paramos stoka tiek šeimoje, tiek mokyklos aplinkoje bei psichoemocinė sveikata.