Lietuvos tyrėjai tarptautiniame HBSC susitikime Glazge

2024 m. gegužės 28–30 dienomis Glazge (Škotijoje) vyko tarptautinio HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children, santr. HBSC) tyrimo susitikimas. Renginio metu dalyvavo per trisdešimt šalių iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos šalių.

Šio susitikimo metu vyko diskusijos, pranešimai, darbas grupėse, siekiant pasiruošti 2025/2026 m. tyrimui. Be to, tyrėjai dalinosi patirtimis rengiant tarptautinį Ir nacionalinius raportus. Šių leidinių tikslas supažindinti visuomenę su 2022/2023 m. tyrimo rezultatais ir pateikti rekomendacijas, skirtas gerinti paauglių psichologinės ir fizinės sveikatos rodiklius.

Pirmąją dieną HBSC tyrimo nariai rinkosi grupelėse aptarti su skirtingais sveikatos rodikliais susijusios informacijos – pagrindinių rodiklių, tyrimo klausimų, rengiamų publikacijų bei kitų idėjų, padedančių gerinti tyrimo kokybę. Po to vyko zonų susitikimai (Lietuva, kartu su Armėnija, Azerbaidžanu, Estija, Gruzija, Kazachstanu, Kirgizija, Latvija, Moldova, Tadžikistanu, Ukraina ir Uzbekistanu, priklauso E zonai), kur aktualiais duomenimis dalinosi ir apie tyrimo struktūrą bei vykdymą diskutavo skirtingų šalių tyrėjai.

Antrąją susitikimo dieną HBSC komandos nariai turėjo galimybę sudalyvauti metodologinėse dirbtuvėse, kuriose kėlė savo profesines kompetencijas ir atrado naujų idėjų. Antrą ir trečią susitikimo dienas vyko plenarinių pranešimų sesijos, kurių metu mokslininkai iš įvairių šalių dalinosi savo atliekamais tyrimais. Tarp jų pranešimus skaitė ir Lietuvos HBSC komandos nariai.

Tarptautiniame susitikime pranešimus apie paauglių sveikatą ir gyvenseną skaitė jaunieji HBSC komandos nariai Jūratė Koreivaitė (pranešimo tema: „Quantifying data entry errors: insights from the HBSC 2022 Lithuania study“) ir Vladas Golambiauskas (pranešimo tema: „Associations between family role model presence and health among adolescents“). Jie turėjo galimybę ne tik pristatyti atliekamų tyrimų rezultatus, bet ir pasisemti naujų idėjų kylančiose diskusijose.

Susitikimo metu tyrėjai mezgė ir stiprino tarptautinius ryšius, planavo bendrus projektus. Taip pat renginio metu HBSC komandos nariai turėjo galimybę pamatyti Gazgo universitetą, Hunterian muziejų, išgirsti Škotiško dūdmaišio muziką, pamatyti ir išbandyti liaudies šokius.