Komanda

prof. dr. Kastytis Šmigelskas, vyresn. m. d., vyriausiasis tyrėjas Lietuvoje

prof. dr. Apolinaras Zaborskis

prof. dr. Nida Žemaitienė, vyresn. m. d.

lekt. dr. Agnė Slapšinskaitė, m. d.

lekt. dokt. Tomas Vaičiūnas, j. m. d.

lekt. dokt. Gita Argustaitė-Zailskienė

dokt. Monika Grincaitė, j. m. d.

dokt. Justė Lukoševičiūtė, j. m. d.

asist. Judita Bulotaitė, j. m. d.

Laura Šalčiūnaitė

Monika Žemaitaitytė