Komanda

prof. dr. Kastytis Šmigelskas, vyr. m. d., vyriausiasis tyrėjas Lietuvoje

prof. dr. Apolinaras Zaborskis

prof. dr. Nida Žemaitienė, vyresn. m. d.

lekt. dr. Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė, vyresn. m. d.

lekt. dr. Gita Argustaitė-Zailskienė

lekt. dr. Tomas Vaičiūnas, j. m. d.

lekt. dokt. Justė Lukoševičiūtė, j. m. d.

lekt. Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė, j. m. d.

asist. Judita Bulotaitė, j. m. d.

Vaida Šūmakarienė, j. m. d.

Monika Žemaitaitytė, j. m. d.