2023 m. lapkričio 13–14 dienomis vyko HBSC nuotolinis tyrėjų susitikimas

2023 m. lapkričio 13–14 dienomis vyko HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children, santr. HBSC) nuotolinis tyrėjų susitikimas. HBSC – paauglių gyvensenos ir sveikatos stebėsenos tyrimas Europoje, atliekamas pagal vieningą tarptautinį tyrimo protokolą. Tyrimas vykdomas kas ketverius metus Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva ir apima 50 Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos šalių.

Pagrindiniai šio nuotolinio rudens HBSC susitikimo tikslai buvo suburti visas HBSC šalis, aptarti naujausią 2022 m. apklausą, tarptautinę ataskaitą, pasidalinti mintimis apie planuojamas publikacijas ir pradėti pasiruošimą 2025/26 m. apklausos protokolo rengimui.

Pirmąja nuotolinio susitikimo dieną mokslininkai turėjo galimybę išgirsti pagrindines tyrėjų padarytas išvadas apie COVID-19 pandemiją ir jos įtaką: mokyklų patirtims, vaikų pasitenkinimui gyvenimu, moksleivių mitybai ir fiziniam aktyvumui bei jų psichinei sveikatai. Taip pat, buvo pristatytos ir tarpvalstybinės paauglių psichikos sveikatos tendencijos prieš ir po COVID-19, išryškinti lyties ir amžiaus skirtumai.

Visos HBSC šalys yra suskirstytos į zonas (A–F), kurios dirba kartu plėtodamos bendras temas. Bendrų projektų, mokslinių publikacijų aptarimui šalys turėjo skirtą valandą, kurios metu galėjo aptarti esminius klausimus. Lietuva yra priskiriama prie E zonos šalių kartu su Armėnija, Azerbaidžanu, Estija, Kazachstanu, Kirgizija, Latvija, Moldova, Sakartvelu, Tadžikistanu, Ukraina ir Uzbekistanu. Pagrindinis dėmesys šio susitikimo metu buvo skiriamas prastiems burnos higienos įpročiams – temai, kuri vienija visas E zonos šalis.

Paskutinės pirmosios dienos HBSC rudens susitikimo vakaro sesijos buvo: Jaunimo įsitraukimo į patariamąsias grupe (YEAG), Šeimos gerovės skalės (FAS) seminaras – apmąstymai ir planai 2025/26 metų apklausai bei Lėtinės būklės. Jaunimo įsitraukimo į patariamąsias grupe (YEAG) Buvo aptariamas paauglių įtraukimo į HBSC tarptautinius raportus procesas. Džiugina tai, kad vis drąsiau integruojamos idėjos apie tai, kaip į procesą įtraukti paauglius ir paversti juos tiesioginiais naudos gavėjais. Dauguma HBSC šalių atstovų į šį procesą žiūri entuziastingai ir palaiko idėją įtraukti paauglius į HBSC tyrimo, o ypač rezultatų sklaidos, procesus.

Antroji diena buvo ne mažiau naudinga šio susitikimo dalyviams. Sesijoje Paauglių sveikata 2.0: naujos kartos HBSC tyrimo temos buvo siekiama nustatyti naujas mokslinių tyrimų sritis, kurios „nuspėtų“ HBSC tyrimo ir jo tarptautinio klausimyno ateitį. Komandos ne tik išklausė pranešimų, bet ir turėjo galimybę, pasitelkę šiuolaikines priemones, diskutuoti apie HBSC tyrimo ir klausimų ateitį. Buvo užmegztas dialogas, suteikiant galimybę formuoti 2025/26 HBSC tyrimo prioritetus ir metodikas. Tiesa, ne vienas mokslininkas kėlė klausimus dėl naujų instrumentų – ar tikrai reikia tiek daug visko naujo prikurti ir įtraukti? Nors ir suprantame, kad pamažu viskas keičiasi, įtraukiant vis daugiau naujų skalių bus sunku išlaikyti HBSC unikalumą, kuris leidžia stebėti ilgalaikes paauglių sveikatos tendencijas. Taigi, diskusijos atvėrė galimybių kiekvieno komandos nario individualiems apmąstymams.

Abi susitikimo dienas vyko darbas skirtingose focus grupėse: mityba, šeimos kultūra, psichinė sveikata ir  gerovė, fizinis aktyvumas, mokykla, socialiniai nelygumai, laisvalaikis, rizikinga elgsena, seksualinė sveikata, smurtas ir traumos. HBSC Mitybos grupės susitikimo metu tyrėjai aptarė būsimus straipsnius, kuriuos būtų galima rašyti remiantis naujais, 2022 metų atlikto tyrimo, duomenimis. Taip pat aptarė partnerių bendradarbiavimo galimybes rašant straipsnius. Nemažai dėmesio buvo skirta mitybos klausimų tobulinimui. Partneriai diskutavo apie tai, kad norėtųsi papildyti mitybos klausimyną, tam, kad šis labiau atspindėtų jaunuolių mitybos įpročius. Panašios diskusijos vyko ir fizinio aktyvumo grupėje, kur pagrindinis iššūkis yra fizinio aktyvumo stebėsena remiantis PSO fizinio aktyvumo gairėmis. Buvo pasidžiaugta, kad mini ataskaita apie vaikų fizinį aktyvumą jau beveik paruošta, šiuo metu yra išsiųsta konsultacijai su PSO. Pasidalinta ir vyksiančiomis konferencijomis, kuriose itin aktuli vaikų fizinio aktyvumo tematika.

Susitikimas buvo užbaigiamas oficialiai paskelbiant, kad kitas HBSC susitikimas vyks 2024 m. gegužės 28–30 d. Glazgo mieste (Škotija).